Kurutma veya dehidrasyon, katı maddelerden su gibi buharlaşabilen maddelerin mikroorganizma gelişimini veya kimyasal reaksiyonları yavaşlatmak veya durdurmak amacıyla uzaklaştırılması işlemidir.

Geleneksel kurutma yöntemlerinde kurutma işlemi sırasında ürünün sıcak yüzeyi ile daha soğuk olan iç kısmı arasındaki sıcaklık farkından dolayı, ısı kurutulan materyal yüzeyinden iç kısımlara doğru kademeli olarak iletilmektedir.

Mikrodalgaya Giren PirinçMikrodalgadan Çıkan Pirinç

Böylece, ürünün önce yüzeyi daha sonra da iç kısımları kurumakta ve ürün dış yüzeyinde büzülme nedeniyle oluşan sert tabaka ısının iç kısımlara, ürün içindeki nemin ise ürün dışına transferini engellemektedir. Mikrodalga ile kurutma yönteminde ise, elektromanyetik alan materyali bir bütün olarak etkilediğinden geleneksel kurutma yöntemlerinden farklı olarak, doğrudan materyal bünyesindeki su molekülleri hedef alınarak seçici bir ısıtma yapılmaktadır. Bu yöntemde, ısı doğrudan ürün içerisinde oluşmaktadır. Ürün içerisindeki nem çok kısa sürelerde ısınarak buharlaştırılmakta ve iç ve dış ortamda oluşan buhar basıncı farkı nedeniyle nem transferi içten dışa doğru olmaktadır. Böylece geleneksel kurutma yöntemlerinde meydana gelen ısı transferi sorunu mikrodalga ile kurutma yönteminde ortadan kalkmaktadır.

Endüstriyel mikrodalgalarla pirinç sterilizasyonu, pirinç tanelerinin yüzeyinde bulunabilecek zararlı bakteri ve patojenleri öldürmek için mikrodalgaların kullanıldığı bir işlemdir. Bu işlem genellikle gıda endüstrisinde pirincin yenmesinin güvenli olduğundan emin olmak ve raf ömrünü uzatmak için kullanılır. Pirinci endüstriyel mikrodalgalarla sterilize etmek için pirinç, mikrodalgaların üretildiği ve pirince doğru yönlendirildiği bir mikrodalga kurutma odasına yerleştirilir. Mikrodalgalar pirinci bakterileri ve diğer patojenleri öldürmede etkili olan yüksek bir sıcaklığa kadar ısıtır. Pirinç sterilizasyonu için endüstriyel mikrodalgaların kullanılmasının başlıca avantajlarından biri sürecin hızı ve verimliliğidir.

Mikrodalgalar pirinç tanelerinin derinliklerine hızla nüfuz ederek tüm yüzeylerin sterilizasyon için gereken yüksek sıcaklıklara maruz kalmasını sağlar. Bu, yavaş olabilen ve tüm bakteri ve patojenleri öldürmede o kadar etkili olmayabilen geleneksel sterilizasyon yöntemlerinin tersidir. Buna ek olarak, endüstriyel mikrodalgalarla pirinç sterilizasyonu geleneksel yöntemlere göre daha enerji verimlidir. Mikrodalgaları üretmek için geleneksel sterilizasyon yöntemleri için gereken ısıyı üretmekten daha az enerji kullanılır. Bu da onu pirinç ve diğer ürünlerin sterilizasyonu için daha çevre dostu bir seçenek haline getirir. Genel olarak, endüstriyel mikrodalgalarla pirinç sterilizasyonu, pirinç ve diğer ürünlerin güvenliğini sağlamak için hızlı, verimli ve çevre dostu bir yöntemdir. Gıda endüstrisinde devrim yaratma potansiyeline sahiptir ve pirinç veya diğer ürünlerin işlenmesinde yer alan herkes için dikkate alınması gereken önemli bir teknolojidir.

Avantajları

Endüstriyel mikrodalga sterilizasyonu pirinç gibi birçok farklı gıda ürününün sterilizasyonunda kullanılabilecek bir yöntemdir. Mikrodalga sterilizasyonunun pirinç gibi ürünlerin sterilizasyonunda bazı avantajları şunlardır:

  • Hız: Mikrodalga sterilizasyonu, diğer sterilizasyon yöntemlerine göre daha hızlıdır. Bu yöntem, mikrodalga enerjisi sayesinde ürünlerin içindeki su moleküllerini hızlı bir şekilde ısıtabilir ve böylece bakteri ve mikroorganizmaların öldürülmesine neden olabilir.
  • Enerji Verimliliği: Mikrodalga sterilizasyonu, çevredeki havayı ısıtmak yerine doğrudan ürünü ısıttığı için diğer sterilizasyon yöntemlerine göre daha enerji verimlidir.
  • Daha Az Değişim: Mikrodalga sterilizasyonu, pirinci yüksek sıcaklıklara veya mekanik strese maruz bırakmadığından nazik bir sterilizasyon yöntemidir. Bu, pirincin dokusunun, tadının ve besin değerinin korunmasına yardımcı olabilir.
  • Daha Uzun Raf Ömrü: Mikrodalga sterilizasyonu, pirincin daha uzun bir raf ömrüne sahip olmasına yardımcı olabilir. Bu, ürünün daha uzun süre taze kalmasını ve depolanabilmesini sağlayabilir.
  • Ürün Güvenliği: Mikrodalgaların kullanımı, bakteri ve diğer mikroorganizmaların öldürülmesine yardımcı olarak sterilize edilmiş pirincin güvenliğini artırabilir.

Pirinç, su içinde yetişen tek tahıl ürünüdür. Pirincin ekimden hasada ve sofralara yemeklik olarak gelmesine kadar geçen süreç çok zahmetlidir. Tüm dünyada olduğu gibi, Türkiye’de de pirinç üretimi ve özellikle ihracatı çok önemlidir.

Pirinç unu

Pirinç unu, başta bebek mamaları olmak üzere birçok gıda ürününde kullanılmaktadır. Bu nedenle, pirincin sterilizasyonu çok önemlidir. Mikrodalga teknolojisi sayesinde, pirinç unu üretiminde aynı anda pirinci kurutmak ve sterilize etmek mümkündür.

“2017/18 piyasa yılında (1 Eylül-31 Ağustos) Türkiye’de 90 bin ton çeltik ithalatı yapılmış olup, bu değer bir önceki piyasa yılı ithalat miktarının %51 gerisinde kalmıştır. İthalat maliyetleri 2016 yılının ikinci yarısından itibaren ABD Doları’nın Türk Lirası karşısında değer kazanması ile artmış ve bu durum, çeltik fabrikalarını yerli ürün kullanmaya yöneltmiştir. Söz konusu dönemde 38 bin ton kahverengi pirinç ve yaklaşık 243 bin ton yarı/tam değirmenden geçirilmiş pirinç ithalatı yapılmıştır. 2017/18 piyasa yılında Türkiye’de 40 bin ton yarı/tam değirmenden geçirilmiş pirinç ihracatı yapılmıştır. TÜİK verilerine göre, Türkiye’de 2017/18 sezonunda bir önceki sezona kıyasla pirinç ihracat değeri ABD doları bazında %3,2 düşüş gösterirken, ithalat değerinin artış oranı %50 olmuştur.” [1]

Artan maliyet ve azalan ihracat gelirinin önüne geçmek için, METWAVE endüstriyel mikrodalga fırını, zekice ve ekonomik bir çözüm sunar.

Size Özel Projelendirelim

Sektörünüz, ürününüz, ihtiyaçlarınız için size özel proje geliştirelim ve tekliflendirelim.